Świadectwa /

pragnienie jeszcze większej aktywności podczas Eucharystii /

Powrót
Wystawione: 27-11-2017
Wystawione przez: Danuta

pragnienie jeszcze większej aktywności podczas Eucharystii

Jeśli chodzi o wezwanie, to najpiękniejsze, mistyczne jest: PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, TOBIE BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY W JEDNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO WSZELKA CZEŚĆ I CHWAŁA PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW. AMEN. Nie ogarniam, dlaczego mówi to tylko kapłan, moim zdaniem powinien wręcz krzyczeć cały lud zebrany to wezwanie.