Świadectwa /

Piękno różnych momentów Mszy świętej /

Powrót
Wystawione: 26-04-2018
Wystawione przez: Ania

Piękno różnych momentów Mszy świętej

Nie potrafię wskazać jednego najpiękniejszego momentu w czasie Mszy Świętej. Nie potrafię też powiedzieć, która chwila najbardziej porusza moje serce. Dzięki jednej osobie przekonałam się, że nie można patrzeć wyrywkowo, tylko widzieć całość. Nie można oceniać powierzchownie, a przeżywać całym sobą Mszę Świętą. Każdą chwilę, moment, każdy gest, każde wypowiedziane słowo przez kapłana lub wiernych. To wszystko składa się z małych rzeczy, które tworzą dla mnie piękno Eucharystii.