Blog Eucharystyczny

Pragniemy by nasi czytelnicy coraz lepiej przeżywali Mszę Świętą oraz rozumieli jej sens i znaczenie. Dlatego proponujemy teksty pogłębiające duchowość Eucharystyczną oraz przybliżające sens uczestnictwa i pogłębiające wiedzę o niej.

msza cena

Komunia św. na klęcząco czy na stojąco?

Ten artykuł pomoże Tobie dobrze odpowiedzieć na pytanie: Komunia św. na klęcząco czy na stojąco?Dowiedz się więcej na temat postaw ciała w trakcie Mszy świętej.

To ciekawe… #KtoByPomyślał

No właśnie… Klękać czy stać? W mediach społecznościowych coraz częściej pojawia się temat sposobu przyjmowania Eucharystii. Jak to bywa z tematami omawianymi na wielu forach – nie brakuje tutaj emocji. By je jeszcze  trochę rozbudzić, przypomnę, że w wielu dziełach pisarzy chrześcijańskich czytamy, że w początkach naszej religii Komunia święta była przyjmowana na rękę. Szok! Z kolei, od XIII w. dwóch akolitów rozkładało obrus z białego płótna przed przystępującymi do Komunii, którzy klękali przed ołtarzem. Natomiast od XVI w. zaczęto rozkładać ten obrus na “ławie”, ustawionej na granicy prezbiterium i nawy. Po jakimś czasie te działania zastąpiły w końcu balaski. Jak widać, zwyczaje kształtują się z czasem. Początki zawsze są okresem “prób i błędów”. Dopiero po zrobieniu bilansu zysków i strat widać, co jest tak naprawdę dobre. Uważam, że postawa klęcząca jest zdecydowanie godniejsza. Trzeba do niej powrócić! To nie kwestia jakiegoś tam znaku. Zgięte kolana mówią o gorącym sercu!

Pamiętam, jak przed kolędą proboszcz prosił mnie o to, by modlić się podczas wizyty duszpasterskiej na klęcząco. Na początku było to dla mnie trochę dziwne, bo do tej pory zawsze stałem. Jednak się przełamałem. Czuję, że wynikło z tego wiele dobra. Widziałem, jak postawa klęcząca wzruszyła odwiedzanych ludzi. Potrafili nawet po czasie dziękować za taką drobnostkę. Mówili, że nigdy do tej pory nie modlili się tak z całą rodziną. Pokazuje to, że modlitwa to nie tylko słowa. To również postawa. Dzięki postawie wyraża się nasze serce.

O co chodzi? #WszystkoJasne

Postawy to wbrew pozorom ważna sprawa. Z jednej strony potrzebujemy postaw, by wyrazić to, co “nam w duszy gra”, a z drugiej przyjęte postawy otwierają nas na to, co chce nam przekazać Bóg. Dlatego przypatrzmy się wszystkim postawom, które przyjmujemy podczas Mszy świętej. Nie tylko mamy godnie przyjąć Ciało Chrystusa, ale przeżywać całą Eucharystię:

Postawa stojąca – jest wyrazem uszanowania oraz wzięciem się do pracy. Stoisz, więc jesteś aktywny. Zobacz, że gdy wchodzi osoba “wyżej postawiona”, to od razu wstajemy. Postawę stojącą przybierają także osoby pośredniczące między dwiema stronami – dlatego ksiądz, jako pośrednik między wiernymi a Bogiem stoi, gdy czyta słowo Boże i odmawia modlitwy.

Patrząc na sprawę historycznie, warto wiedzieć, że Ojcowie Kościoła uważali postawę stojącą za postawę ludzi wolnych. Nam ona przynależy z racji na to, że poprzez Chrzest święty uwolniliśmy się od grzechu pierworodnego i staliśmy się dziećmi samego Boga.

Kiedy zachować postawę stojącą?

Od początku Mszy Świętej aż do oracji (Kolekty) włącznie.

Od wersetu „Alleluja” przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii.

Podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej.

Od wezwania kapłana „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…”.

Podczas prefacji aż do „Święty, Święty …” włącznie.

Po aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” aż do „Baranku Boży” włącznie.

Podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia.

Przeczytaj Słowo Boże: Mt 6,5; Mk 11,25; Łk 18,11; 22,46

Postawa klęcząca – wyraża naszą małość wobec Boga i jest znakiem adoracji Jego wielkości. W liście św. Pawła do Filipian czytamy: „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”. Św. Hieronim zachęcał, by przyklęknięciu ciała towarzyszyło także „przyklęknięcie serca” czyli nastawienie duchowe.

Zapiski historyczne podają, że już w IV wieku przyklękano na znak szacunku przed świętymi przedmiotami (progiem kościoła, ołtarzem, krzyżem) czy osobami (biskupami i kapłanami).

Ciekawostką jest również fakt, że Sobór w Nicei z 325 roku zakazywał postawy klęczącej w Niedziele i w całym okresie wielkanocnym. Chciano przez to podkreślić, że są to dni, kiedy trzeba się radować, a nie pokutować. Klękano natomiast w dni postne oraz w okresie Wielkiego Postu.

Do podkreślenia wagi postawy klęczącej podczas Eucharystii przyczyniła się jedenastowieczna herezja Berengariusza z Tours zakładająca, że chleb i wino w trakcie Mszy stają się jedynie szczególnymi symbolami Ciała i Krwi Chrystusa, a nie są nimi rzeczywiście. Od tamtych błędnych nauk wierni poprzez klękanie w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu wyrażali swoją miłość do Jezusa eucharystycznego.

Kiedy w czasie Mszy św. zachować postawę klęczącą?

podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: „Święty, Święty, Święty…”

na słowa: „Oto Baranek Boży … Panie, nie jestem godzien…”

w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

Przeczytaj Słowo Boże:

Padnięcie na twarz (Pwt 26,10; Joz 5,15; Mk 14,35)

Upadnięcie do stóp (Mk 1,40; Mk 10,17; Mt 17,14; Mt 27,29)

Klęczenie (w Starym Testamencie: 2 Krn 6,13; Ezd 9,5, a Nowym Testamencie: Dz 9,40; Dz 20,36, Dz 21,5).

Postawa siedząca – według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności. Siedzenie jest także postawą słuchającego ucznia. Dlatego w trakcie czytań i kazań siedzimy, by wyrazić chęć przyjęcia Słowa Bożego.

Co ciekawe, kiedyś diakoni nie zajmowali pozycji siedzącej. Siedzieli tylko kapłani. Przez całe wieki w świątyniach chrześcijańskich nie było ławek. Dopiero wprowadzili je protestanci w swoich miejscach modlitwy. Zaczęto je wtedy powoli wprowadzać do katolickich kościołów. Z tą różnicą, że katolicy dodawali do swoich ławek klęczniki z racji na klękanie w trakcie przeistoczenia.

Kiedy siedzisz w czasie Mszy św. ?

podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu

w trakcie przygotowania darów ofiarnych

wtedy, kiedy rozdawana jest Komunia św. oraz w chwili ciszy (lub uwielbienia) po Komunii św.

w czasie ogłoszeń parafialnych

Przeczytaj Słowo Boże: Łk 2,46; 10,39; 1 Kor 14,30; Dz 20,9 ;  Ps 106,32; Mt 19,28; Łk 4,20

Co wtedy robić? #ZadanieDuchowe

W trakcie Mszy świętej przypominaj sobie o tym, co wyrażają poszczególne postawy. Zmieniając je pamiętaj dlaczego je robisz. Klękając – mów: “szanuję Cię Boże”, wstając: “jestem gotowy do działania”, a siadając: “chcę usłyszeć Twoje Słowo!”.

Jeśli chcesz zamówić intencje Mszy świętej (gregoriańskie, nowennowe, za dusze w czyśćcu cierpiące albo okolicznościowe) w dowolnym terminie, to możesz to uczynić poprzez witrynę gregorianka.pl albo pisząc na e-mail: redakcja@ewangelizuj.pl

błogosławię+
ks. Piotr Śliżewski

Zobacz wersję video:

https://youtu.be/gZKjbva7a8Q?list=PL9MA4Ic7XFBNBH3eIG64myeY_KBzwxBxs

Inne Artykuły

Przejrzyj inne nasze teksty!

Wypominki – kocham, więc nie zapominam

Wypominki – kocham, więc nie zapominam

W tym artykule dowiesz się, dlaczego warto podpisać się pod hasłem: „Wypominki - kocham, więc nie zapominam”. Zacznijmy od pytania: co możemy zrobić dla naszych bliskich zmarłych? Lista wbrew pozorom jest bardzo długa... To nie tylko wypominki. One wydają się być na...

czytaj dalej
Eucharystia w kawałku – Ojcze Nasz

Eucharystia w kawałku – Ojcze Nasz

W tym artykule dowiesz się, dlaczego każda Eucharystia zawiera modlitwę Ojcze Nasz. Dzięki niemu na nowo zachwycisz się tą modlitwą! „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie Święć się imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi Chleba...

czytaj dalej
Msze gregoriańskie – tutaj je odprawiamy

Msze gregoriańskie – tutaj je odprawiamy

Za portal gregorianka.pl odpowiedzialna jest parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Bielicach w dekanacie Kołbacz w Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Msze gregoriańskie odbywają się między innymi w poniższych kościołach - tutaj je...

czytaj dalej
Wygląd kościoła – wpływ na Eucharystię

Wygląd kościoła – wpływ na Eucharystię

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób wygląd kościoła ma wpływ na Eucharystię! Nic nie jest bez znaczenia. Bądź świadomym katolikiem. Wow! Piękny ołtarz, wymowne witraże, krzesła o wiele ładniejsze niż w jakimś barze. Ponadto drzwi - większe i w innym kształcie...

czytaj dalej

Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z nami przez stronę:

13 + 2 =

Uwaga!

Za każdym razem potwierdzamy możliwość odprawienia Mszy świętej. Podajemy imię i nazwisko sprawującego Mszę świętą księdza, parafię oraz godzinę podczas której będzie odprawiona Twoja intencja mszalna, abyś mógł łączyć się z nią duchowo.

Z racji na dużą grupę kapłanów jesteśmy „elastyczni” terminowo. Ponadto, nie prowadzimy tak często rekolekcji jak O. Adam Szustak, ks. Piotr Pawlukiewicz czy ks. Marek Dziewiecki, więc możemy odprawić Msze święte w dowolnym czasie.

Ciężko powtórzyć fenomen popularnych w internecie rekolekcjonistów, ale zapewniamy, że nasze ewangelizacyjne działania też nabierają coraz większego rozmachu, więc warto je wspierać „wdowim groszem” i modlitwą 🙂

Z góry, wszystkim ofiarodawcom mówimy: serdeczne Bóg zapłać!

Kontakt

E-mail: redakcja@ewangelizuj.pl

Telefon: 783 066 700 (ks. Piotr Śliżewski)

lub wyślij SMS 

Skontakuj się z nami przez formularz:

Podaj swoje imię
Wybierz o czym chcesz porozmawiać

Strona pod ochroną reCAPTCHA, zastosowanie mają Google Privacy Policy i Terms of Service

Ewangelizuj.pl

Za powyższe dzieło modlitewne odpowiedzialna jest parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Bielicach

Proboszcz parafii:

Ks. mgr Jan Faron

Wikariusz parafii:

ks. Piotr Śliżewski

Powyższa witryna jest częścią informatora parafialnego

ZOBACZ jacy kapłani odprawiają intencje  

Msze święte zamawiane przez uczestników pogrzebu - jak zebrać na gregoriankę?  -> ZOBACZ ROZWIĄZANIE

O Nas

Grupa ewangelizuj.pl - prowadzimy witryny:

ewangelizuj.pl
znajdzRekolekcje.pl
dobraSpowiedz.pl

oraz kanał na YouTube

 Msze święte są odprawiane w parafiach, w bardzo szybkich terminach. W kontakcie e-mailowym, telefonicznym lub SMS poinformujemy Ciebie o dostępnych terminach i innych szczegółach.

Do przesyłanych ofiar podajemy konto parafii. Niektóre parafie obsługują również płatności:

Zobacz FAQ-Najczęściej zadawane pytania