Świadectwa /

Ważny moment Eucharystii - doksologia wielka /

Powrót
Wystawione: 27-11-2017
Wystawione przez: Iwona

Ważny moment Eucharystii - doksologia wielka

Który moment Mszy świętej jest dla mnie najbardziej wzruszający? Zdecydowanie PRZEISTOCZENIE, ale też doksologia, słowa kapłana PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE - bardzo się wzruszam w tym momencie bo mam świadomość, że wokół ołtarza gromadzi się całe niebo: święci, aniołowie, dusze naszych zmarłych......