Świadectwa /

Krzyż w liturgii – czyli po co nam... /

Powrót
Wystawione: 20-11-2017
Wystawione przez: Magda

Krzyż w liturgii – czyli po co nam krzyże

Krzyż w liturgii – czyli po co nam krzyże Krzyż to symbol powszechnie rozpoznawalny, ale także na stałe zapisany w krajobraz naszych domów, kościołów, a nawet zakładów pracy i innych miejsc publicznych. Ma także swoje szczególne miejsce w liturgii. Przede wszystkim celebrację każdej Mszy Św. zaczynamy i kończymy od znaku krzyża. Możemy więc powiedzieć, że spaja on i obejmuje to, co wydarza się pomiędzy. Wykonywany przez nas znak krzyża jest gestem, a przy ołtarzu widzimy natomiast krzyż w formie figury, najczęściej z postacią Pana Jezusa, przedstawiający moment jego śmierci. Wynika to z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 2002 roku, w którym czytamy, że na ołtarzu lub w jego pobliżu ma się znajdować krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Wymaga się od odpowiedzialnych za przygotowanie liturgii, aby jego umiejscowienie czyniło go dobrze widocznym dla zgromadzonych wiernych oraz celebransa. Stanowi to potwierdzenie ważnej roli, jaką krzyż odgrywa w czasie sprawowania liturgii. Ojciec święty Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał, w swojej książce pt. „Duch liturgii” zaznaczył, że krzyż „powinien stać na środku ołtarza oraz być punktem skupiającym wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia” . O powiązaniu krzyża z Eucharystią pisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia: Msza św. uobecnia ofiarę Krzyża, nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje ani jej nie mnoży. To, co się powtarza, to sprawowanie memoriale, "ukazanie pamiątki", przez co jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie. Natura ofiarnicza tajemnicy Eucharystii nie może być zatem pojmowana jako coś oddzielnego, niezwiązanego z krzyżem lub też odnoszącego się jedynie pośrednio do ofiary na Kalwarii. To uświadamia nam, że nie ma Eucharystii bez Krzyża, chociaż nie można na nim się zatrzymywać. Eucharystia bowiem uobecnia także Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Szczególne znaczenie Krzyża podkreśla jedna z najbardziej wyjątkowych liturgii, która ma miejsce w Wielki Piątek. Jest to tzw. Liturgia Męki Pańskiej. To właśnie ten dzień upamiętnia śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Tego dnia nasze spojrzenie koncentruje się na Kalwarii, gdzie Chrystus oddał za nas swoje życie. W Wielki Piątek nie ma Ofiary eucharystycznej. W liturgii opuszcza się centralną część Mszy, jaką jest Modlitwa eucharystyczna. Zamiast tego odbywa się Adoracja Krzyża. Ta tradycja liturgiczna zaczerpnięta została z liturgii jerozolimskiej. Po odkryciu w IV wieku relikwii Krzyża Świętego, w Wielki Piątek w Jerozolimie oddawano temu Krzyżowi cześć. Przez kilka godzin biskup siedział, trzymając w rękach te relikwie, a wierni podchodzili i oddawali im cześć poprzez ucałowanie. Na Paschę do Jerozolimy przyjeżdżali pielgrzymi z całego świata, więc trwało to bardzo długo, całymi godzinami. Dziś ten gest szacunku do Krzyża i miłości do Pana Jezusa ukrzyżowanego czynimy w naszych kościołach parafialnych. Ciekawe krzyże można znaleźć tutaj: https://krzyze.pl/