Blog eucharystyczny /

Msza święta - ile czasu na nią poświęcamy? /

Powrót
środa 02 listopad 2016, 2 lata temu

Msza święta - ile czasu na nią poświęcamy?

Jeśli założymy, że Msza Święta trwa jedną godzinę zegarową (oczywiście bez wliczania czasu na zawiązanie krawata, wypastowanie butów i odśnieżenie samochodu w czasie zimy), a rok ma pięćdziesiąt dwa tygodnie, z prostych obliczeń wynika, że każdy katolik spełniający obowiązek niedzielnej Mszy Świętej, w ciągu roku spędza w kościele ponad 52 godziny.

To ponad dwie doby nieustannej modlitwy! A jeśli dołączymy do tego święta, śluby, pogrzeby i bardziej „rozwlekłe” msze, to czas spędzony na uczestnictwie w tym sakramencie znacznie się rozszerzy.
Powyższe zestawienie przekonuje, że każdy praktykujący katolik jest „za pan brat” z Eucharystią. Zna jej wszystkie teksty, rozumie symbolikę oraz wie, jakie duchowe korzyści mu przynosi. Czy jednak jest tak rzeczywiście? Czy „najistotniejsza część” naszej religijności jest przez nas dobrze przeżywana?

Fragment książki pt. Jak owocnie uczestniczyć we Mszy świętej: http://e-religijne.pl/…/Jak-owocnie-uczestniczyc-we-Ms…/8977