Blog eucharystyczny (3)

 • środa 02 listopad 2016, 2 lata temu

  Co to jest Msza święta? Trzyminutowy katechizm kapitalnie odpowie na to pytanie :)

  Co to jest Msza święta? Video- Wytłumaczenie w postaci rysunków i komentarza...
 • środa 02 listopad 2016, 2 lata temu

  Cytat eucharystyczny 1

  Kościół nakazuje nam pod grzechem przyjmować Komunię św. przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, a poleca nam przyjmować Komunię św. jak najczęściej, nawet codziennie.Autor: ks. Antoni Witkowiak
 • środa 02 listopad 2016, 2 lata temu

  Msza święta - ile czasu na nią poświęcamy?

  Jeśli założymy, że Msza Święta trwa jedną godzinę zegarową (oczywiście bez wliczania czasu na zawiązanie krawata, wypastowanie butów i odśnieżenie samochodu w czasie zimy), a rok ma pięćdziesiąt dwa tygodnie, z prostych obliczeń wynika, że każdy katolik spełniający obowiązek niedzielnej Mszy Świętej, w ciągu roku spędza w kościele ponad 52 godziny.